technika medyczna

Dodano: 2009-01-19 przez Anna

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu organizuje kursy z zakresu techniki medycznej:  
-  Obsługa autoklawów i destylatorów; przygotowanie do obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń do sterylizacji. 
  -  Eksploatacja urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych przygotowujący do obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji gazów medycznych

Zakres tematyczny kursów:
Obsługa autoklawów i destylatorów. Kurs obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne: 
-  fizyczne podstawy sterylizacji,
-  budowa autoklawu i destylatora, 
-  obsługa autoklawu i destylatora,
-  bezpieczeństwo i higiena pracy, 
-  dozór techniczny,
-  zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Eksploatacja urądzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych. Kurs obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne: 
-  ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, 
-  informacje szczegółowe o gazach medycznych,
-  dozór techniczny nad zbiornikami stałymi i przenośnymi, ich badania i naprawy,
-  obsługa urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych,
-  konserwacja i naprawy bieżące urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych,
-  o
brót butlami do gazu,
-  rozprężanie gazów medycznych; stacje zgazowania ciekłego tlenu, obsługa i konserwacja,
-  eksploatacja stacji pomp próżniowych,
-  eksploatacja sprężarek powietrza,
-  dokumentacja techniczno-ruchowa, dozorowa i eksploatacyjna,
-  zapobieganie wypadkom i awariom; profilaktyka,
-  ćwiczenia i pokazy,

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, oraz wydaniem świadectwa ukończenia kursu.

Zgłoszenie na kurs
W przypadku zainteresowania naszymi kursami prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej pod nasz adres:
 
          SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr
                  ul. Piłsudskiego 74, p.228
                             50-020 Wrocław 
Terminy szkoleń:
ustalane są  po zebraniu grupy; o dodatkowe informacje prosimy dzwonić pod numer
telefonu 71 344-81-26

Obsługa autoklawów i destylatorów; przygotowanie do obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń do sterylizacji.; szkolenie rozpocznie się

Eksploatacja urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych przygotowujący do obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji gazów medycznych